.

Die Vrouebediening Wes-Kaapland wil veilige ruimtes binne gemeentes skep waar gelowige vroue oor generasies en ander grense heen verenig kan word

.

Ons wil stereotipes afbreek en vroue motiveer om by mekaar te leer, genesing te ontvang en geestelik te groei sodat ons binne die kerk en samelewing kan floreer

.

Ons wil vroue ondersteun om hul plek as gelyke vennote met ander in te neem

.

Saam ontdek ons meer van God se roeping vir ons lewens

.

Kom ervaar ‘n geloofsreis en word deel van “Vroue met Vlerke” se drieling-groepe

Vrouebediening NG Kerk Wes-Kaapland

Vrouebedieninge lyk die afgelope paar jaar anders as in die verlede. Die bestaansreg vir ‘n Vrouebediening is daarin geleë dat vroue saam met mekaar en met God ‘n geloofsreis onderneem. Daar is ‘n definitiewe skuif in Vrouebedieninge om ‘n volwaardige missionale* vennoot in ons kerk te wees waarin ons saam luister en hoor hoe God ons innooi, vorm en stuur in God se plan met ons en die wêreld.

Die Vrouebediening Wes-Kaapland wil veilige ruimtes binne gemeentes skep waar gelowige vroue oor generasies en ander grense heen verenig kan word. Ons wil dit doen deur stereotipes af te breek en vroue te motiveer om by mekaar te leer, genesing te ontvang en geestelik te groei sodat ons binne die kerk en samelewing kan floreer.

toerusting-icon

TOERUSTING

stories-icon

STORIES

projekte-icon

PROJEKTE

kalender-icon

KALENDER

Teken in op ons nuusbrief