In Individue

Telkemale in die verlede, soos nou, het ek net weer besef dat die woord ‘dankie’ darem ‘n klein woordjie is wat soveel meer moet kan sê.

Met introspeksie weet ek dat die woord en selfs konsep, ‘dankie’, reeds op ‘n baie jong ouderdom oorgedra word aan ‘n kind.  Van my seuntjie se eerste woorde was ‘asseblief en dankie’.

Ek begin wonder of ek wel ‘n dankbare hart het en kom tot die besef dat dankbaarheid my geleer het van respek, nederigheid, omgee en opregte waardering vir jou naaste.  God herinner my ook vinnig aan die lied – ‘Tel jou seëninge een vir een…’

#DANKBAARwees = #DIENSBAARwees

 Ek het, met soms baie ‘einas’, struwelinge & struikkelblokke, geleer hoe dit is om werklik dankbaar te wees.  Ook het dankbaarheid my geleer van diensbaarheid, en glo vas dit loop hand-aan-hand; een is soos die ander – Vinkel en Koljander.  #DANKBAARwees is ‘n leerskool waarvan ek steeds ‘n student is en sekerlik altyd sal bly.

My eerste herinneringe aan dankbaarheid is die van die danklied aan God:  Kom dank nou almal God – L188.  As Standerd 5 leerling… ‘Kyk hoe gee ek my ouderdom weg‘… was dit groot woorde en het ek nie heeltemal sin gemaak hieruit nie.  Nou as volwassene kom daar ‘n Godgegewe wysheid wat wys, dat dit is presies waar dankbaarheid begin, by God.  Met die wete dat God se genade vir my genoeg is en dat daar aan Sy liefde geen einde is nie.

Dankbaarheid moet ‘n gewoonte word, selfs God vra dit van jou en my:  1 Tess. 5 vers 18 – ‘Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag.

Tel jou seëninge een vir een…

Ek herinner myself onmiddellik daaraan om dankbaar te wees, dat ék ‘n vrou is, gebore in Suid-Afrika.  Geliefd deur ‘n gesin, familie en vriende.  Dat ek geleer was van God se liefde, nog voor my geboorte.  Herinner jouself aan jou seëninge en wees dankbaar.  Dit sal jou gemoed lig en jou selfwaarde versterk in God se liefde.

Die mooiste wat God my weer opnuut van bewus gemaak het, is dat ‘Dis nie geluk wat jou dankbaar maak nie; maar dankbaarheid wat jou gelukkig maak.‘  Ek self vergeet soms, maar deur te glo dat dankbaarheid jou gelukkig maak, is om te glo in God se liefde.

Vir my na hierdie, nodige introspeksie, glo ek vas:  Dankbaarheid beteken, vir my, dat wat ek het is genoeg; God is vir my genoeg! Dankbaar dat Sy GENADE vir my genoeg is!

Deur Ilze Lammers