In Uncategorised

Ons stories!

Elke mens se lewe vertel ’n verhaal.  Alhoewel ons verhale van mekaar verskil, dink ek deel ons tog daarin dat ons verhale ook hoofstukke in het van seer maak en seer kry.  Dalk verlang jy na die vergifnis van dié wat jy seergemaak het of loop jy al jare lank met bitterheid en woede en kan jy net nie dié wie jou seergemaak het vergewe nie…

Wat vergifnis uit die hart uit so moeilik maak, is dikwels juis die feit dat dit ons harte is wat seer gekry het. Ons wil uitroep: “Jy – van wie ek verwag het om altyd hier te wees vir my – jy het my weggegooi, jy het my seergemaak, jy het my in die rug gesteek.”

Die twee kante van vergifnis

Vergifnis het twee kante: skenk en ontvang. Hoewel dit op die oog af moeiliker lyk om vergifnis te skenk, is dit dikwels asof ons nie vergifnis aan ander kan skenk nie, omdat ons dit nie volle in ontvangs kan neem en aanvaar nie.

Om ’n ander uit die hart uit te vergewe  is’n daad van bevryding. Ons bevry die persoon wat ons seergemaak – en ons sê: ‘‘Ek hou nie meer jou oortreding teen jou nie.’’

Maar daar is ook meer:  Ons bevry onsself ook van die las om “die een teen wie oortree is” (die “slagoffer”) te wees. Solank as wat ons hulle wat ons seergemaak het nie vergewe nie, dra ons hulle met ons saam, of erger: ons sleep hulle soos ’n swaar vrag agter ons aan.

As hulle nie vra om vergifnis nie?

Die vraag kan opduik: ‘‘Hoe kan ons hulle vergewe wat nie vergewe wil word nie?  Kan ons ander vergewe wat nie om vergifnis vra nie?’’

Ja, ons kan en ons moet. As ons by die skenk van ergifnis die voorwaarde stel dat dit aanvaar moet word, sal ons selde vergewe.

Die vermoë om ’n ander te vergewe, is ’n gawe en ’n opdrag wat ons van God ontvang het. Dis ’n daad wat woede, bitterheid en wraakgierigheid uit ons harte wegneem en ons help om ons menswaardigheid te herwin.

Ons kan hulle vir wie ons wil vergewe nie dwing om ons vergifnis te aanvaar nie. Hulle weet of voel dalk nie eers dat hulle ons seergemaak het nie. Die enigste mens wat dalk werklik daardeur verander word is jyself.

Vergifnis van ander is eerstens en veral die genesing van jou eie hart.

Beteken vergifnis die goedkeuring van die verkeerde?

‘‘Wanneer ons vergewe beteken dit dat ons moet vergeet en goedkeur wat gebeur het?’’

Beslis nie.  

Vergifnis is minstens twee dinge nie:

  • vergifnis is nie om net te vergeet nie; en
  • tweedens is dit ook nie om gedrag te verskoon nie.

Vergifnis kan nooit gelykgestel word aan slapheid, ongeërgdheid, ’n houding van deur-die-vingers-sien, die oë sluit en doodgewoon nie omgee nie. Nóg God se vergifnis teenoor ons, nóg die vergifnis wat Christene bewys dra hierdie karakter.

Wanneer ons die vergifnis wat God aan ons bewys het oordra aan ander, beteken dit nie dat ons hulle kwaad goedkeur nie. Ons vergewe wat ons nie goedkeur nie, want dis presies hoe God met ons gemaak het.

Om te vergewe is nie om te vergeet nie. Wanneer jy jouself dwing om te vergeet, het jy dalk nog glad nie vergewe nie. Eers wanneer ons vergewe het, kan ons dalk vergeet omdat ons dan heel is. Vergeet mag nooit ’n toets wees of ons nou al regtig vergeef het nie.

Vergifnis is ’n proses

Om iemand regtig te vergewe is moeilik. Almal van ons wat al moes vergewe sal dit weet. Alhoewel die besluit om te vergewe binne ’n oomblik kan plaasvind, is vergifnis ’n proses, dikwels ’n baie stadige een. Om te vergewe is ‘n reis met ups en downs.

Daarom is dit nodig dat ons amper daagliks weer moet vergewe, sodat bitterheid en woede nie die oorhand oor onskry nie.

Martin Luther King het gesê: “Vergifnis is nie ’n geleentheidsdaad nie, maar dis ’n permanente lewensinstelling.”  

Die een wat die slegste afkom van die spel van vergelding, is die een wat hom/haarself nie sover kan kry om te vergewe nie. Jy sal nooit met sekerheid weet hoe seer jy mense maak deur hulle nie te vergewe nie. Tog kan dit steeds nie soveel wees soos jy jouself seermaak deur nie te kan vergewe nie.

God skenk die gawe van vergifnis aan die mens

God het vergifnis aan ons gegee as al manier om sy liefdesverhouding met die gevalle mensdom te behou. Hierdie uitvinding het hy oorgedra aan ons, sy kinders.

As dissipels moet ons vir mekaar ruimte skep om weer te kan begin. Ons moet aan mekaar begin kommunikeer dat jy meer werd is as die kortsigtigheid van jou dade.

  • Vergifnis is ’n klein wonderwerk.
  • Vergifnis is ’n nuwe begin.
  • Vergifnis is die bereidheid om saam met die ander een wie jou seergemaak of wie jy seergemaak het, aan ’n verhouding te werk.

Slot

Vir die Christendom was hierdie vergewensgesindheid nog altyd ’n moeilike saak.

Vergifnis kom nie sommer van harte nie, dit kom swaar.

Moet ons vergewe? Kan ons hoegenaamd vergewe?  Ja!

Die vergifnis wat ek en jy ontvang het, maak dit moontlik dat ons dit ook weer kan skenk en kan uitdeel – gratis en verniet.

Laat God jou heelmaak. Vergewe mekaar! God het dit reeds vir jou gedoen…