In Uncategorised

Generasies van erfgename

Dis Maandagmiddag en ek sit salig en staar vir die vuur wat my man staan en maak, want soos goeie Suid-Afrikaners, gaan ons “NOU” braai. Kyk, daar is niks fout met ʼn tjoppie op die kole nie, maar dit het my laat wonder, is dit nou dit? Is die erfenis waarmee meeste Suid-Afrikaners hulself op hierdie dag besig hou: ʼn brandende vuur en ʼn goed-gaar skaap-tjop?

Met Erfenisdag kry ons die geleentheid om dit wat ons het en reeds ontvang het, te vier. Ons kry geleentheid om opgewonde te raak oor die diversiteit en kultuur van hierdie pragtige land waarin ons woon. Tog moet elkeen van ons onsself afvra, wat beteken dit om ʼn erfgenaam te wees? Gelukkig is ons nie so naïef om slegs te dink aan ons erfenis as ʼn paar warm kole nie, want dan sou ons as erfgename, maar taamlik eenvoudig gewees het.

Ek as erfgenaam

Ek is self gekonfronteer met die eerste gedagtes wat by my opgekom het toe ek aan myself en my eie wese as ʼn erfgenaam begin dink het. Ons elkeen is tog maar ʼn produk van ons ouers, voorouers en hulle tog maar ook! Dit wat ek geërf het by my familie, meer so my ouma en my ma, was nie en sal nie soseer besittings wees nie, maar eerder karakter. Ek het groot geword in ʼn huis waar familie belangrik is. My ouma was “ ʼn vrou na God se hart”, of so kies ek om haar te beskryf. Sy het my geleer om met integriteit te leef en het altyd tyd en omgee vir almal om haar gehad. My ma het my geleer om hard te werk en my gewoonlik getroos, en doen dit steeds, met die woorde, “daar is ʼn doel met alles”. Tog was beide hierdie vrouens in my lewe ongelooflik sterk. Hulle het my geleer dat ek, en ek wil sê, ons as vroue, sterk en bekwaam is wat enigiets kan doen. Dit is wat ek “geërf” het. Dit is die tipe erfenis wat ek aan my dogter wil oordra!

Pay it forward!

Aan elkeen van hierdie vrouens wil ek dankie sê, vir die weg wat julle reeds gebaan het as vrou, om ʼn erfenis te laat wat ons trots maak. Hierdie vrouens, en daar is nog baie meer, het nie hierdie sterk en onafhanklike vrouens op hulle eie geword nie. Nee, hulle kon dit met oorgawe en as oorwinnaars doen omdat daar iemand, of iets veel groter agter hulle gestaan het; ons hemelse Vader. God het ons elkeen kom roep en as ʼn erfgenaam bevestig. Ons elkeen is deel van Sy ongelooflike plan, daarom is elkeen van ons in Sy beeld geskape, daarom kon en kan hierdie vroue in my lewe, en soveel wat voor hulle die pad gestap het, as sterk, kragtige en bekwame vroue die weg baan en vir ons ʼn nuwe erfenis laat. Verder het God in Christus ons as nuwe erfgename bevestig deur alle ongelykhede, vrese, diskriminasie, veroordelings op Hom te neem, sodat ons kan leef soos mense, vrouens, met hulle oog op die erfenis van die toekoms, die nuwe koninkryk. Mag ons as kragtige en sterk vroue sigbare erfgename wees. Mag ons getuies wees van die nuwe lewe wat Christus vir ons kom oopbreek! Mag ons opnuut bevestig word as ʼn erfgenaam van Jesus Christus, en so ook ʼn Kind van God!

Jana Dickason is leraar by Durbanville Gemeente. Sy het ‘n passie vir die jeug en leierskapsontwikkeling.