In Groepe

Op 21 Oktober 2017 was ons vir ons derde “Roadshow” in George . Dit was ‘n heerlike geseënde oggend by Tuinedal gemeente.
Ongeveer 50 vroue van gemeentes in die Suid-Kaap sover as Plettebergbaai, Krysna en Rheebok het onder leiding van ds Ankia
Du Plooÿ, saam op ‘n geloofsreis gegaan. Ons het diep bewus geraak van ons elkeen se broosheid en behoefte om te ‘connect’ met mekaar en met God.

En só reis ons steeds verder….