In Individue

#leefGeesvervuld#droom#geloof#liefde#hoop

Vaderskap en Moederskap is fantasties, maar hoe bly ons hoop in ’n land soos Suid Afrika? Is daar nog hoop vir ons land? Is daar nog hoop vir ons kinders? Watter nalatenskap los ons vir ons kinders? Hierdie is vermoedelik vrae op elke Suid-Afrikaner se lippe. Hoe droom ons in ’n land waar onderdrukking konstant is? Hierdie vrae is nie nuut nie. Reeds voor en na Jesus Christus se geboorte is die patroon van onderdrukking sigbaar.

Tydens basies het my korporaal eendag gesê dat as jy op hou om te droom, is jy tegnies dood. Die geheim van ’n sinvolle lewe hang af van of ek en jy bereid is om te droom. Die lewe gaan oor ons gesindheid oor onsself asook ander. Meer in die besonder gaan die lewe oor hoe ons, ons lewe leef:

Hoe kan ’n jongmense (of ouer mense) sy (of haar) lewe skoon hou? Deur hom te hou aan u woord!  Ps 119:9

In my kinderdae het my Pappa ons drie dogters wakker gemaak en geroep: “Liné, Retha, Dedrie… koffie is gereed! Kom klim by Mamma in die bed en dan drink ons saam koffie!”. Nadat ons koffie klaar gedrink is, het Pappa vir ons Bybel gelees en dan kon ons met ons daaglikse take begin. Hierdie klein gebaar van liefde aan ons drie meisiekinders het sekuriteit gebied asook ’n tradisie wat met tyd ons wederhelftes asook ons kinders ingesluit het. Tans doen ons so voort met ons eie kinders, met ons eie tradisies soggens voor skool en werk. Net so bied ons Hemelse Vader (God) aan ons dieselfde liefde en geleenthede om sekuriteit en tradisie te ontwikkel in ons geloof. Hierdie klein gebaar van liefde het ook aan ons as jong kinders die geleentheid gebied om in God se woord te leef. Om in God se woord te leef, maak dit makliker om die Heilige Gees te “hoor” en te “sien” in ons daaglikse take. Om met God se Gees vervul te wees, gee aan ons die geleentheid om God se liefde deur klein gebare met ander te deel, want dit is tog sy grootste gebod.

Ek gee julle ’n nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê. As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is.” (Joh 13:34)

Ons Vader (God) se droom vir ons is om te leef waarvoor Hy ons geroep het, om mekaar lief te hê. Die vraag is egter, of ons bereid is om saam met ander te droom vir ’n beter lewe? Die droom van ’n beter lewe beteken nie ’n beter Suid-Afrika nie, maar ’n geloof in die opgestane Christus en die krag van die Heilige Gees. In Handelinge leer ons van hoe ons die krag van die Heilige Gees ontvang om ons te motiveer en die vermoë te gee om ander lief te hê. Die vraag is egter, waar pas jy in God se plan as dissipel? God het reeds die inisiatief geneem om sy Heilige Gees uit te stort op alle mense:

…julle seuns en julle dogters sal as profete optree; julle jongmense sal gesigte sien; julle oumense sal drome droom. Ja, op my dienaars en my dienaresse sal Ek in daardie dae my Gees uitstort, en hulle sal as profete optree.” (Hand 2:17-19)”

Geloof, hoop en liefde in God: die Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees is die basiese vertrekpunt wat ons vir ons kinders kan na laat in ’n donker en onstuimige Suid-Afrika. Op hul beurt, kan ons kinders in tye van donker en storms in Suid-Afrika terug kyk en herinner word aan die volgende woorde:

Maar jy, bly by wat jy geleer het en wat jy vas glo. Jy weet tog wie jou leermeersters was en ken van klwins af die heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestrry, verkeerdhede reg te stel en ’n regte lewenswyse te kweek, sodat die man (of vrou) wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk.” (2 Tim 3:14-17)

My Geesvervuldestorie, het reeds as kind begin. Vir jou begin dit dalk vandag, dit is in orde. Elkeen van ons is ’n kind van God, want ons is geskape in Sý beeld nog voor ons in ons moederskoot geweef is. Hy het reeds toe al aangedui dat jy, Sý kind is. God is trots op jou, al neem jy Hom vandag eers aan as jou Hemelse Vader. God het gesê, dit is goed! Hy is lief vir jou! Ons mag dus droom van ’n beter lewe, want dié lewe bestaan reeds en ons as God se kinders is reeds deur die bloed van Jesus Christus skoon gewas en Hý berei vir ons ’n plek voor saam met Hom. Wat ’n droom van Waarheid om voor te leef!

Deur Liné Rudolph (PhD), Onafhanklike Bedryfsielkundige, Dosent aan Unisa en Pastorale Versorger