Visie

Die Vrouebediening Wes-Kaapland wil gemeentes help om veilige ruimtes te skep waar gelowige vroue oor generasies en ander grense heen verenig kan word. Ons wil stereotipes afbreek, vroue motiveer om by mekaar te leer, genesing te ervaar en geestelik te groei sodat ons binne die kerk en samelewing kan floreer.

Waardes

Inklusief

Outentiek

Verenig

Omarm

Saam op Reis