Kontakbesonderhede

communitas

Communitas: Netwerk vir Gemeentebegeleiding
Posbus 3322, Matieland, 7602
Tel 021 808 9060  |  Faks 086 604 2698
ngkvroue@sun.ac.za
www.vroueweskaap.co.za  |  www.communitas.co.za