In Uncategorised

Deur Almatine Leene

Einde verlede jaar is die Vrouebybel in Nederland bekend gestel. In Amerika is die eerste Vrouebybel al 100 jaar gelede gepubliseer en in Suid-Afrika ken ons sedert 2012 die ‘Leefstyl Bybel vir Vroue’.

Ek het die voorreg gehad om deel van die kernredaksie van die Nederlandse Vrouebybel te wees. Toe hulle my vra, het ek wel gewonder of ek die idee van ’n Bybel vir vroue ondersteun, want die Bybel is mos vir almal? Ook uit die reaksies na die publikasie blyk dat mense baie skepties oor die sogenoemde doelgroepbybel is.

Hoekom moet daar ’n Bybel net vir vroue (of mans) wees?. Waar konservatiewe Christene die Vrouebybel as feministies ag, sien feministe die Vrouebybel as konserwatief en stereotipies. Dit geld natuurlik nie net vir die Vrouebybel nie, en kan byvoorbeeld na die vrouebediening, konferensies ens. Ook deurgetrek word. Sluit dit nie mense uit nie en bemagtig dit dalk stereotipes?

Stereotipes

Vroue is baie verskillend. Daar is vroue wat daarvan hou om kinders op te pas; vroue wat in die besigheidswêreld werk; ander wat op die straat bly; en weer sekeres wat as bediendes werk. Dan is daar is getroude vroue (met of sonder kinders); geskeide vrou, weduwees; lesbiërs of enkellopendes. Daar is net soveel onderlinge verskille tussen vroue as wat daar tussen mans en vroue is. Ja, mans en vroue verskil, maar vroue verskil net so baie van mekaar, soos mense maar almal verskil. En tog sukkel ons daarmee. Ons hou van stereotipes en veralgemenings.

In hoeveel gesprekke gebeur dit nie dat iemand sê: “ag ja, ons vroue is mos maar so…” En natuurlik geld dit ook vir gesprekke oor mans of verskillende kulture en rasse. Dit is makliker om mense in boksies te plaas, want dan voel dit of ons beheer oor ‘hulle’ of onsself het. Maar die waarheid is dat dit alle mense te na kom , want jy hoef dan immers nie ekstra moeite te doen om iemand waarlik te leer ken nie.

Verskillende vroue in die Bybel

God het almal van ons uniek geskep en om daardie rede moet ons versigtig wees wanneer dit by stereotipes en veralgemenings kom, en eerder moeite doen om verhoudings te bou – al te meer wanneer mense baie ‘’anders’’ is. Dit is lekker om saam met mense te kuier wat dieselfde as jy is, maar deur net met bekendes in te skakel, sien ’n mens minder van die diversiteit van God se skepping. Die moontlikheid dat jy iets van iemand wat baie anders (as jy) is kan leer, is groot.

In die Bybel vind ons ook baie verskillende vroue. Daar is dié vroue wat kon leiding gee, soos Deborah of Ester; en ons vind ook vroue wat kinders groot maak soos Lea; vroue wat bedien soos Marta; en selfs vroue wat siek is, soos die vrou met die geval van bloeding. Daar is ’n groot verskeidenheid en ons kan by almal iets leer. Die volmaakte vrou bestaan nie. En tog het hulle een ding in gemeen, en dit is dat hulle vrou is. Daarom is dit nie vreemd om ook spesiale aandag aan vroue, deur ’n Bybel, bediening of op watter manier ook al te gee nie. Sonder om hulle in boksies te plaas en om juis te leer en te sien hoe almal verskil en deur die Here gebruik word. En dit is iets om te vier. Ons moenie mekaar sien as kompetisie of mekaar veroordeel nie.

’n Bybel vir almal

Daar behoort dus niks fout te wees met ’n Bybel wat op vroue gerig is nie, solank daar ruimte vir die diversiteit van vroue is. Maar dit kan nooit al wees waaroor dit gaan nie. Dit is juis wanneer ons ruimte vir diversiteit maak, dat ons besef dat dit nie net by vroue kan bly nie. Juis die kerk – die Christendom – gee die ruimte waar niemand op grond van ras, geslag, kultuur of ouderdom uitgesluit kan word nie. Vroue kan leer by mans en mans by vroue. Ons is geroep om saam te werk, want die Here het vir ons almal deur Adam en Eva die roeping gegee om die aarde te versorg. Die Bybel is vir almal bedoel en ’n Bybel vir vroue behoort dit te bevestig.

Dr. Almatine Leene (1984) het ’n groot passie vir teologie. Sy is predikant by die NG Kerk Stellenbosch-Wes, skryf boeke en gee klas in Nederlands. Almatine is getroud met Frederik en is ma van Sebastiaan.