In Groepe

Die Taakspan Vrouebediening het Saterdag, 10 Maart, ‘n heerlike oggend saam met Vroue in die Overberg Area deurgebring waar ons saam dink en droom oor die florering van Vroue in die kerk en gemeenskap.

Ons visie is om gemeentes te help om veilige ruimtes te skep waarin weerloses ‘n stem kry.