In Uncategorised

Sondag 14 Mei 2017 was ‘n spesiale dag want dit was Moedersdag. Dit was egter ekstra spesiaal vanjaar omdat ons, as ‘n groep ma’s, seker gemaak het dat nuwe mammas in die staatshospitaal weet hoe spesiaal hulle is en dat ons saam met hulle bly is oor die geboorte van hul babas.

Waarom het ons dit gedoen? Omdat geboorte skenk vir party vrouens ‘n baie eensame ervaring is. Miskien as gevolg van praktiese redes, soos probleme met vervoer en finansies, is hulle buite bereik van hulle geliefdes en ondersteuningsnetwerke. In sommige hartseer gevalle, het hulle nie iemand wat saam met hulle bly is oor die geboorte van hul baba nie.

Volgens die Perinatal Mental Health Project’ (PMHP), gesetel by die Universiteit van Kaapstad, is dit baie algemeen in Suid Afrika dat armoede, die emosionele aard van geboorteskenk, tesame met die reuse verantwoordelikheid en lewensimplikasies van ‘n nuwe baba, saamvloei en voor-en nageboorte depressie by die ma kan veroorsaak. Dit is ‘n ernstige toestand en gegewe dat die koestering en liefdevolle sorg van die ma krities is om die welstand en ontwikkeling van die baba te verseker, kan dit gevolge hê wat die lewenspotensiaal van die baba permanent inperk.

Die breinontwikkeling wat tydens die 1ste 1 000 dae plaasvind is uiters belangrik. Babas se interaksie met die wêreld, die mense rondom hulle – en mees belangrik, met hul ma’s, verskaf die stimulasie wat neurale konneksies laat plaasvind in die brein. Gedurende hierdie tyd internaliseer hulle ook belangrike kennis oor die wêreld wat hulle karakter en gedrag lewenslank sal beïnvloed, soos om ander mense te vertrou of nie – en so word die fondasies vir hulle toekomstige sosiale bevoegdheid gevestig.

Wat is nodig om seker te maak dat hierdie ontwikkeling optimaal plaasvind? Net vier elemente: liefde, veiligheid, voeding en stimulasie. Statisties in ons land – en ook hier in Bellville – is daar ‘n groot moontlikheid dat sommige babas wat gebore word in oorvloed van hierdie dinge gaan kry, terwyl heelparty ander se lewenspotensiaal reeds vroeg ingeperk gaan word omdat hulle nie voldoende toegang tot hierdie elemente het nie. So word daar dus reeds vroeg ‘n gaping tussen die babas ‘wat-het’ en die ‘wat-nie-het-nie’ gevestig.

Dit is ook egter ‘n geleentheid, ‘n baie belangrike geleentheid, en presies waaroor ons moedersdag besoek gegaan het: indien ons begin om in die ontwikkeling van al Kaapstad se kinders te belê, kan ons kind-vir-kind begin om die saadjie van ‘n meer gelyke, regverdiger samelewing te saai en help groei. Die Amerikaanse sielkundige, Ann Maston het navorsing gedoen oor wat ‘n kind help om te floreer ten spyte van armoede en moeilike lewensomstandighede. Haar navorsing het op iets baie hoopvol gewys: Wat nodig is, is ‘n ouer wat die kind lief het, nog een volwassene wat ‘n rol speel in die kind se lewe en toegang tot geleenthede, hoe klein ook al, op belangrike tye in die kind se lewe. Sy noem dit: “the ordinary magic that can change a child’s future”.

Daar is eenvoudige dinge wat ons almal kan doen om seker te maak dat ons kinders in Kaapstad meer “ordinary magic” in hulle lewens het. Dinge soos om ‘n swanger of nuwe ma te ondersteun gedurende die eerste 1 000 dae van haar kind se ontwikkeling en om te help dat daar aan meer babas en kleuters voorgelees word en – een van die grootste geskenke wat jy ‘n ander persoon kan gee – ’n liefde kweek vir boeke.

Dalk is jy nie in staat om een van hierdie dinge doen nie, maar daar is mense wat dit huidiglik doen en ander wat graag wil begin om dit te doen – dit is net so belangrik dat hulle ‘n netwerk het wat hulle ondersteun. Die ma’s wat die gegewe Sondag gekom het om nuwe mammas te ondersteun in die hospitaal, het met allerande geskenkies en nuttighede opgedaag om seker te maak die nuwe mammas bederf voel en die babas warm en knus gedurende die wintermaande kan wees.

Ons was 55 vrywilligers, wat 114 beddens (Tygerberg Hospitaal) en 26 personeel bedien het. Hierdie items was self deur die vrywilligers,, maar ook in baie gevalle deur mense in hulle netwerke geskenk. Ek wil spesiaal vir Diaconia (Sinodale Kantoor Wes-Kaap en Vredelust Gemeente) bedank. Ons het die voorreg gehad om nuwe mamma’s en hul babas te ontmoet. Die ma’s wat gekom het, het uit hulle harte met die nuwe mamma’s gepraat, geluister en getroos wanneer die trane geloop het, raad gegee, moed ingepraat, en gekoer oor die nuwe babas. Ons kon ook nuwe verbindings tussen personeel bou. Miskien lyk dit na klein dingetjies, maar klein dingetjies wat gedoen word deur baie van ons, kan ‘n groot impak hê, en oor tyd werklik ‘n verskil maak. Sondag was vir party van ons ‘n begin.

Lewens verander wanneer daar verbindings tussen mense plaasvind.

Indien u geïntereseerd is daarin om deel te word van ‘n belanstellingsgroep wat daarop gefokus is om as ‘n gemeenskap te begin om die kinders en mamma’s van Kaapstad in ons netwerke van sorg en ondersteuning in te sluit, skryf asseblief vir my by sonja@kaapkerk.co.za

Deur Sonja Basson