Embrace

Diaconia (www.diaconia.co.za) is die NG Kerk en VG Kerk se gesamentlike Diensgroep wat gemeentes aanmoedig om meer sistemies betrokke te wees by die bekamping van armoede in hul gemeenskappe. Daar is eenvoudige dinge wat ons almal kan doen om seker te maak dat meer kinders die geleentheid behou om eendag hul lewenspotensiaal uit te leef.

In terme van die eenvoudige dinge wat ons kan doen, is Embrace een van drie benaderings wat Diaconia ondersteun en gemeentes uitnooi om by betrokke te raak (vir meer oor die ander twee benaderings sien die Diaconia-webstuiste – kyk onder ‘wat kan gemeentes doen?’).

WAT IS EMBRACE?

  • Dit is ‘n groepie omgee-ma’s wat swanger of nuwe ma’s ondersteun gedurende die kritiese 1ste 1000 dae van hul babas se ontwikkeling.
  • Hulle doen dit deur maandelikse mamma-ondersteuningsgeleenthede waar hulle gesels, luister, raad gee indien nodig, en lekker dinge saam doen wat bydra tot die ontwikkeling van die baba.
  • So bou hulle verhoudings wat die ma versterk en op die ou einde ook die baba. As ‘n omgee-ma en ‘n nuwe of swanger mamma goed aanklank vind by mekaar, word hulle aangemoedig om ‘n een-tot-een verhouding met mekaar te ontwikkel – so ‘n verhouding kan vir albei families baie beteken op die lange duur.
  • Die groepies werk saam met die kliniek om swanger/nuwe mammas te identifiseer en te motiveer om deel te word van die Embrace-groepie. Die kliniek help ook met die reëlings in terme van bywoning van mamma-ondersteuningsdae.
  • Lees ook “Dit is die klein dingetjies wat ons doen wat ’n groot verskil maak.”

Word deel van die Embrace-beweging om nuwe ma’s wat ondersteuning nodig het te ondersteun! 

Vir meer oor Diaconia Embrace kontak vir Sonja Basson by 072 222 9700 of sonja@kaapkerk.co.za