In Uncategorised

“Loof die Here, want Hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie?”

Is God werklik goed?

Dis iets waaroor baie mense wonder – iets waaroor veral gelowige mense wonder. Soms oorval dit ‘n mens eenvoudig. Dikwels lê hierdie vraag op die bodem van ‘n mens se hart en duik op ‘n onverwagte moment op.

Een of ander tyd wonder ons tog daaroor, al is dit net vir ‘n vlietende oomblik. Die vraag sal julle elkeen herken:
“Hoe lyk God se oneindige liefde vir my, in al hierdie chaos?”
“Hoe lyk God se oneindige liefde vir jou?”
“Is God regtig goed?”

Loof die Here, want Hy is goed!

“Loof die Here, want Hy is goed!
Loof die oppermagtige God, die magtigste van alle maghebbers.”

By die Psalmdigter van Psalm 136 bestaan daar geen twyfel dat God goed is nie.

Die meeste eksegete stem saam dat hierdie psalm na die ballingskap op skrif gestel is. Juis in hierdie tyd sou daar vir die verbondsvolk baie redes kon wees om te twyfel in God se goedheid. Die eens beloofde land was nie meer hul eie nie, daar was ‘n vreemde koning aan bewind en die aanbidding van vreemde gode was aan die orde van die dag.

Die herhaalde bevestiging van God se goedheid: “Ja, vir seker, aan Sy liefde is daar geen einde nie” borrel nie in hierdie Psalm op vanuit ‘n lewe gekenmerk deur sekerheid en oorvloed nie…

Aan Sy liefde is daar geen einde nie

En tog nie minder nie as 26 keer word die frase: “Aan Sy liefde is daar geen einde nie” herhaal. Hierdie refrein val half vreemd op die oor – wat kan tog ‘n ewigheid van nou af nog bestaan? Die meeste dinge in hierdie lewe is van verbygaande aard. Ons gesondheid, besittings, verhoudings, en selfs die lewe soos ons dit ken kan in ‘n oogwink eindig. ‘n Ewigheid van nou af, al sou alles vergaan, sê die Psalmskrywer, aan Sy liefde sal daar steeds geen einde wees nie.

Gesed = Liefde?

Wanneer ons in Psalm 136 lees: “Aan Sy liefde is daar geen einde nie” het ons ook met ‘n dilemma te doen, want in die Hebreeuse woordjie gesed wat ons met liefde vertaal, is daar baie meer betekenis in opgesluit as wat hierdie vertaling wys. Wanneer die woord gesed in die Ou Testament gebruik word, het dit alleen te doen met die liefde wat God vir die mens het en nie andersom nie.

God se liefde vir die mens, is anders as die mens se liefde vir God. Die beste manier waarop ons gesed kan vertaal is waarskynlik met die woordjies, troue liefde, en dan het ons steeds nie werklik die betekenis wat in hierdie woord opgesluit lê, vertaal nie.

God se liefde is gewortel in sy verbondsverhouding

Hierdie troue liefde waarvan die psalmdigter praat is gewortel in God se verbondsverhouding met sy volk. Die Verbondsgod se liefde is die “essensie”, die kern van hierdie verbondsverhouding waarin God belowe: Ek sal vir jou ‘n God wees! Hierdie Psalm verduidelik dan verder hoe hierdie Verbondsgod se liefde lyk.

God se liefde roep lewe in aanskyn

God se troue liefde – roep lewe in aanskyn: God spreek net en dit was daar. Hy maak die hemel met wysheid, hy sprei die aarde soos ‘n deken oor die waters en maak die son, maan en sterre – dis asof die skrywer vir sy lesers wil sê: Die mense rondom julle kan maar hulle Songod en Maangod aanbid, maar onthou ons God – Hý is die een wat die son en die maan gemaak het. So word hierdie gode van alle mag ontneem en word Israel daaraan herinner dat daar werklik geen einde is aan God se liefde nie.

God se liefde onderhou lewe

Maar hierdie troue liefde van die Verbondsgod skep nie net lewe nie, dit onderhou ook lewe – dit word bevestig deur momente uit Israel se verlede voor oë te roep. God het die Israeliete onder die Egiptenaars uitgelei. Die Hebreeuse teks stel dit so mooi – God het nie arms gevou gesit sodat sy volk maar sien en kom klaar nie, maar: Hy het sy arm na hulle uitgestrek. Hy het die Rietsee, soos ‘n stuk hout in twee gesny en Israel daardeur laat trek. Al hierdie dinge doen God sonder enige inspanning. Dit laat sy volk weer en weer uitroep: Die liefde van die Here hou nooit op nie…

God se liefde brand sterker as sy toorn

Wanneer die volk uit die ballingskap kom en bely: “Hy het aan ons gedink in ons vernedering” dan besef ons dat die Verbondsgod se troue liefde vir sy volk selfs ‘n teenvoeter vir sy toorn is. Selfs God se toorn kan nie staande bly teen sy troue liefde nie. Inderdaad, Aan sy liefde is daar geen einde nie. Hierdie liefde is egter nie iets wat Israel vir eie gewin kan opeis nie. Nee – God se oneindige liefde strek selfs verby die grense van die verbond, want Hy sorg vir al wat leef.

God se liefde vir jou

Dat daar geen einde aan God se liefde is nie, is ook waar vir my en jou. Ons het nie te doen met ‘n God wat armpies gevou sit en kyk hoe ons sukkel nie. As ons val, strek Hy sy arm uit en tel ons op, as ons huil, strek Hy sy arm uit en vee ons trane af, as ons alleen is, strek Hy sy arm uit en hou ons vas. Die wêreld rondom ons getuig dalk nie altyd van hierdie oneindige, ewigdurende liefde nie.

Maar ons weet daarvan, want ons ken dit – ons onthou hoe God se liefde die troos was toe my huwelik/verhouding net nie wou werk nie, ons onthou hoe God se liefde ons omvou het tydens die dood van ‘n geliefde, ons onthou hoe God ons opgetel het uit ‘n doodsbestaan – ons onthou.

In God se troue liefde verbind Hy homself aan Sy belofte om ook in die toekoms te voorsien. So seker soos wat die liefdesdade van die Verbondsgod een-vir-een uit Israel se verlede opgenoem kan word, so seker kon Israel wees van God se ingrype ook in die toekoms.

In God se troue liefde verbind God homself nie net daaraan om lewe te skep en dit te onderhou nie, maar ook om dit te red. Min het Israel geweet dat God se troue liefde so ‘n groot teenvoeter teen Sy toorn sou wees, dat Hy selfs Sy belofte om ook ver in die toekoms te voorsien sou na kom deur middel van Sy eie seun.

Die Kruis is uiteindelik die bewys van God se liefde waaraan daar geen einde is nie, ook vir jou en my!

Waarlik God is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie.