In Uncategorised

Enkelvrou-wees in 2018: ‘n vrou met vele fasette

Diamante is seker van die gewildste en bekendste edelgesteentes wat daar is. Dit is ‘n edelgesteente wat nog altyd die verbeelding van die mens aangegryp het. ‘n Edelgesteente met vele en soms teenstrydige fasette!

Die Grieke het gedink dat diamante die trane van gode is, terwyl die Romeine weer op hulle beurt gedink het dat diamante splinters van die sterre is wat afgeval het. Inderwaarheid het diamante ‘n veel dieper oorsprong as trane of sterre – dit het miljoene jare gelede deur ‘n ingewikkelde proses van kristallisasie onder groot druk en hitte ontstaan en is deur die eeue heen na die oppervlakte geforseer na ‘n “mynbare” diepte.

Die Griekse woord vir ‘n diamant beteken “onsigbaar”, tog is diamante uit koolstof saamgestel. Diamante is ook in hulle samestelling baie teenstrydig: dit is die hardste van alle natuurlike stowwe, dog een van die sagste minerale wat daar is.

Net 20% van alle diamante wat gemyn word, is mooi genoeg om as edelgesteente aangewend te word. Die res word in die industriële bedryf gebruik. Hulle is dus nie mooi nie, maar steeds uiters bruikbaar! In sy rou vorm is diamante byvoorbeeld die grondproduk van potlode! ‘n Diamant het ook “vuur”. ‘n Diamant reflekteer nie net lig nie, maar dit breek wit lig op in al die kleure van die spektrum.

Wanneer ‘n diamant uit die grond gehaal word, is dit inderwaarheid bedek deur ‘n sluier wat slegs deur ‘n goeie slyper ontbloot kan word! Die meeste diamante bestaan uit 58 fasette en hierdie getal kan styg tot 156 in die geval van ‘n stervormige diamant. Diamante is soos vingerafdrukke – geen twee diamante is dieselfde nie! Wanneer ‘n diamant reg geslyp en gepoleer is, kan sy unieke optiese vermoëns gesien en waardeer word.

Kleintyd droom die meeste meisies daarvan om ‘n diamantring aan haar ringvinger te kan dra as teken van liefde en trou. Tog vertel die jongste sensusstatistieke (2011 sensus en 2016 gemeenskapsensus) wat nou bekendgemaak is, vir ons dat die prentjie van ‘n standaardgesin nie meer die mees algemene prentjie in Suid-Afrika is nie.

10 996 948 persone – wettig getroud
3 27 290 persone – woon saam as man en vrou
675 704 persone – geskei
1 793 506 persone – weduwee/wewenaar
1 956 663 persone – enkel wat nooit getroud is nie, maar wel saamgewoon het
22 909 740 persone – enkel wat nooit getroud is nie en nie in saamwoon nie

Al skuif die samelewing die weduwees, die wese en enkelpersone baie keer bewustelik en onbewustelik na die rand toe of al hanteer mense jou anders, kom leer Jesus self vir ons dat jy sonder die diamant aan jou vinger, waardevol en steeds ‘n vrou met vele fasette is.

In Lukas 13 lees ons van die vrou wat krom was en dus gebukkend deur die lewe gegaan het. Jesus het haar juis genees sodat sy die lewe in die oë kon kyk en haar regmatige plek kon inneem. Hy het mense juis die lewe ingenooi.

Hoe sal so vrou in 2018 lyk?

‘n Vrou met vele fasette is ‘n ingeligte vrou.

Sy sorg dat sy haar Godgegewe potensiaal ten volle ontwikkel. Ons is nie almal dieselfde nie, ons skitter op verskillende maniere en dit maak ons elkeen uniek. Dit is nie jou rol in die eerste plek nie, maar jou menswees in Christus wat saak maak.

Slyp aan alle fasette van jou menswees – elke faset maak deel uit van die groter geheel; dit is noodsaaklik vir die volle glans van die diamant.
Diamante is hard en terselfdertyd sag. Is dit nie ook waar ten opsigte van vrouwees nie? Om sterk te wees beteken nie dat jy jou vroulikheid en vrouwees verloor nie. Met ‘n sagte, dog besliste styl kan vroue ‘n wesenlike verskil maak.
Diamante word gebruik om diamante te slyp. Vriende slyp vriende. Gelowiges moet dáár wees vir mekaar.

Enkelvroue het nie die natuurlike ondersteuningsisteem van ‘n gesin nie, maar kan haar omring deur goeie vriende en in die warmte van ‘n oop en gasvrye geloofsfamilie beweeg. Geloofsfamilies moet weer op hulle beurt oop en ontvanklik wees vir enkelpersone. Hoe klink ons taalgebruik, hoe lyk ons programme? Is dit net op kerngesinne ingestel of is dit juis op geloofsgesinne ingestel? Die statistiek vertel ons juis ‘n ander verhaal.

Wees diensbaar. Ons is geneig om ons te laat definieer deur mediaprentjies van vrouwees. Slegs 20% van diamante is geskik vir die juwelebedryf. 80% van diamant is nodig vir die res van die bedryf, vir die res van die lewe, om die volle prentjie vol te maak. Diensbaarheid is van groter waarde in ‘n samelewing wat skreeu om hulp.

Is enkelvroue nog randfigure in die samelewing? Soms wil dit so lyk, maar eintlik is alle vroue diamante met vele fasette.

Dr. Elsje Büchner
Hoof Uitvoerende Beampte: ACVV & predikant in die Ned Geref Kerk