Vrouebediening Beginnerpakket

Julle is ‘n paar vroue (of dalk is dit net jy) wat begin dink en droom oor die ruimteĀ van ‘n Vrouebediening in julle gemeente, maar waar begin jy/julle?

Dit is belangrik om nie die pad alleen aan te durf nie. Bid oor die saak en kry ‘n
paar ander vroue wat ook opgewonde is en saam kan dink en droom oor die
waarde wat ‘n Vrouebediening in julle gemeente en gemeenskap kan toevoeg.

Vir ‘n Vrouebediening om vroue te begelei en te bemagtig op hulle geloofsreis
is die skep van veilige ruimtes van kardinale belang. Waar en hoe dit geskep
word, sal van konteks tot konteks verskil, maar die belangrike is dat wanneer
vroue saam kom, ruimtes veilig genoeg sal wees dat hulle hul stories met
mekaar kan deel.

Klik hier vir die Beginnerpakket met riglyne .