In Uncategorised

Ware vriendskap is nogal ‘n rare verskynsel in vandag se wêreld. Tegnologie het vir ons wonderlike deure oopgemaak om met mekaar te kan kommunikeer en jou vriende en familie regoor die wêreld nader aan jou te bring. ‘n Goeie vriendin van my en haar man woon in Skotland. Dit is net so maklik en lekker om elke maand ‘n Skype-oproep of ‘n Whatsapp Video oproep te maak en so met mekaar te kan kommunikeer. Of om ‘n paar foto’s op Whatsapp aan te stuur van wat in ons lewens gebeur.

Simon Sinek, ‘n Brits-Amerikaanse skrywer en motiveringspreker, bespreek in ‘n video-blog van hom die voordele van tegnologie, maar ook die gevare wat dit inhou. Van die gevare is  dat ons as mense ons verhoudings inboet en verleer om werklik met mekaar te kan kommunikeer. Ons verleer wat ware vriendskap is, omdat ons dikwels ons vriendskappe meet op grond van hoeveel “friends” ons op Facebook het of die aantal mense wat ons op Instagram “follow”. Vriendskappe word maklik oppervlakkig, want as dit nie meer werk vir my nie of nie aan my behoeftes voorsien nie, dan kan ek maar net na die volgende persoon aanbeweeg.

Ek vang myself dat ek nie meer mense se verjaarsdae onthou nie, want Facebook herinner my wanneer mense verjaar. ‘n Mens sien op sosiale media wanneer mense verloof raak, trou en kinders kry. Dikwels sal my ma my vertel van iemand wat sy raakgeloop het wie se kind nou gaan trou of ‘n baba verwag en dan sê ek vir haar: “Dankie Ma, ek weet dit – ek het dit op Facebook gesien.” In ‘n wêreld waar ons so maklik met mekaar kommunikeer, kan ons dikwels so alleen raak, omdat ons ware menslike interaksie misloop en ons toelaat dat ons vriendskappe oppervlakkig word.

God het ons as mense geskep om sosiale wesens te wees. Ons floreer binne ruimtes van verhoudings. Selfs Jesus, toe hy op aarde was, het in ware vriendskap belê. Een van die mooiste vriendskapstories in die Bybel vir my, is Jesus se vriendskap met Martha, Maria en Lasarus. Johannes 11 beskryf die verhaal van Lasarus wat siek raak en die susters wat ‘n boodskap na Jesus toe stuur: “Here, hy vir wie U lief is, is siek” (Joh 11:3). In vers 5 word beskryf dat Jesus “…vir Marta en haar suster en Lasarus liefgehad” het. Jesus het egter nie dadelik na hulle toe gegaan toe hy hoor dat Lasarus siek is nie. Sy dissipels moedig hom toe aan dat hulle moet gaan, maar Jesus het vir hulle gesê: “Ons vriend Lasarus slaap, maar Ek gaan om hom wakker te maak” (Joh 11:11).

Toe Jesus uiteindelik in Betanië kom, was Lasarus al vier dae in die graf. Nadat Martha vir Jesus verwyt omdat hy nie vroeër gekom het nie en Jesus een van sy “Ek is” uitsprake maak (“Ek is die opstanding en die lewe. Wie in My glo, sal lewe, al sterwe hy ook…”), het hy saam met Maria en die ander Jode gehuil toe hy sien waar Lasarus begrawe is. Joh 11:35 staan bekend as die kortste vers in die Bybel: “Jesus het gehuil.” Die Jode het gesê toe hulle sien hoe Jesus huil: “Kyk hoe lief het hy hom gehad!” Sy gemoed het weer volgeskiet toe hy by Lasarus se graf gekom het.

Hierdie aangrypende verhaal, wys vir ons iets van die menslike kant van Jesus. Dit is ook ‘n toonbeeld van ware vriendskap as ‘n mens sien hoe daar beskryf word dat Jesus hierdie vriende van hom liefgehad het en oor Lasarus se dood gehuil het. Die gevoel was waarskynlik wederkerig, want behalwe dat Maria en Martha geweet het dat Jesus iets aan hulle broer se lot sou kon doen, het hulle hom ook gevra om te kom omdat hulle goeie vriende was en sy teenwoordigheid nodig gehad het.

In ons wêreld en tydsgees waar ware vriendskap dikwels agtergeblewe raak, kan hierdie verhaal vir ons as gelowiges help om te besef hoe belangrik dit is dat ons ons vriendskappe koester. Dat ons, wat sosiale wesens is, deur die Here gevra word om ons liefde op so ‘n manier uit te leef en veral teenwoordig te wees wanneer ons vriende in nood verkeer. In hoofstuk 13:35 van die Johannesevangelie sê Jesus vir sy dissipels voor sy kruisiging: “As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is.

Liefde, vriendskapsliefde, loop ook saam met dissipelskap en die navolging van Christus. Die kerk van die Here Jesus word dan uiteindelik ook die toonbeeld van hoe vriendskap veronderstel is om te lyk wanneer ons as gelowiges mekaar waarlik liefhet en mekaar ondersteun. Dit is ‘n getuienis na buite en ‘n teenwig in ‘n samelewing waar mense en vriendskap verbruikersitems geword het. Mag ons elkeen geïnspireer word om ons vriendskappe te koester en dit ook as ruimtes te sien waar ons ons geloof in Jesus werklik kan uitleef!

Geskryf deur: Annemarie de Kock-Malan is tans werksaam by die NG Gemeente La Rochelle in Bellville en het onlangs haar PhD in Nuwe Testament voltooi. Sy is getroud met Danie en hulle verwag hul eersteling in Februarie 2020.